Đoàn tàu nhỏ xíu

Mục lục

Bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu

(Bài thơ Đoàn tàu nhỏ xíu)

Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

Nguồn: sưu tầm.

Bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu (Bài thơ Đoàn tàu nhỏ xíu)
Bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu (Bài thơ Đoàn tàu nhỏ xíu): Xịch, xịch, xịch, Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau, Người đi đầu là chú lái tàu, Còn phía sau cháu nối đuôi nhau, Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.
Lời bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu (Bài thơ Đoàn tàu nhỏ xíu)
Lời bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu (Bài thơ Đoàn tàu nhỏ xíu): Xịch, xịch, xịch, Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau, Người đi đầu là chú lái tàu, Còn phía sau cháu nối đuôi nhau, Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.
Đoàn tàu lăn bánh | Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh
Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh: Xình xịch, xình xịch! Đoàn tàu rời ga, Tu, tu, tu… huýt, Hồi còi vang xa. Toa tàu là gối, Đoàn tàu là chăn, Và bánh xe lăn, Là bàn chân đạp
Tiếng còi tàu | Bài thơ Tiếng còi tàu (Hồng Vy)
Bài thơ Tiếng còi tàu (Hồng Vy): Xình xịch xình xịch, Nghe tiếng còi tàu, Hãy nhắc nhở nhau, Đừng ra cổng chắn. Chớ có liều lĩnh, Vượt qua đường tàu
4.9/5 (7 bình chọn)