Bài thơ Chúng ta đều là bạn

Bài thơ Chúng ta đều là bạn

Chim con bay thành đàn
Cá con cùng bơi lội
Các bạn nhỏ tay nối
Bước đều đi thành hàng
Tay vỗ miệng ca vang
Bài kết đoàn thân ái.

Phạm Mai Chi và Hoàng Dân biên dịch

Chúng ta đều là bạn | Bài thơ Chúng ta đều là bạn
Bài thơ Chúng ta đều là bạn: Chim con bay thành đàn, Cá con cùng bơi lội, Các bạn nhỏ tay nối, Bước đều đi thành hàng, Tay vỗ miệng ca vang, Bài kết đoàn thân ái.
5/5 (7 bình chọn)