Bài thơ Giờ học bài

Bài thơ Giờ học bài

Nghiêm trang ngay ngắn ghế bàn
Cô lên lớp giảng chúng con học bài
Chúng con đã năm tuổi rồi
Biết đánh vần, biết học bài a, b
Các con chăm chỉ say mê
Con nào học giỏi cô phê điểm mười
Con vui con nhoẻn miệng cười.

Nguồn: sưu tầm.

Giờ học bài | Bài thơ Giờ học bài
Bài thơ Giờ học bài: Nghiêm trang ngay ngắn ghế bàn, Cô lên lớp giảng chúng con học bài, Chúng con đã năm tuổi rồi, Biết đánh vần, biết học bài a, b, Các con chăm chỉ say mê
5/5 (9 bình chọn)