Bài thơ Gọi bạn (Định Hải)

Bài thơ Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng

Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

Tác giả: Định Hải.
Nguồn: SGK Tập đọc 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018

Gọi bạn | Bài thơ Gọi bạn (Định Hải)
Bài thơ Gọi bạn (Định Hải): Tự xa xưa thuở nào, Trong rừng xanh sâu thẳm, Đôi bạn sống bên nhau, Bê Vàng và Dê Trắng, Một năm, trời hạn hán, Suối cạn, cỏ héo khô, Lấy gì nuôi đôi bạn, Chờ mưa đến bao giờ? Bê Vàng đi tìm cỏ, Lang thang quên đường về, Dê Trắng thương bạn quá, Chạy khắp nẻo tìm Bê. Đến bây giờ Dê Trắng, Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

 

Gọi bạn | Bài thơ Gọi bạn (Định Hải)
Gọi bạn | Bài thơ Gọi bạn (Định Hải): Tự xa xưa thuở nào, Trong rừng xanh sâu thẳm, Đôi bạn sống bên nhau, Bê Vàng và Dê Trắng, Một năm, trời hạn hán, Suối cạn, cỏ héo khô, Lấy gì nuôi đôi bạn, Chờ mưa đến bao giờ? Bê Vàng đi tìm cỏ, Lang thang quên đường về, Dê Trắng thương bạn quá, Chạy khắp nẻo tìm Bê. Đến bây giờ Dê Trắng, Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”
4.4/5 (84 bình chọn)