Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng)

Thì thầm | Bài thơ Thì thầm

Bài thơ Thì thầm

Gió thì thầm với lá
Lá thì thầm cùng cây
Và hoa và ong bướm
Thì thầm điều chi đây?
Trời mênh mông đến vậy
Đang thì thầm cùng sao
Sao trời tưởng yên lặng
Đang thì thầm cùng nhau.

Tác giả: Phùng Ngọc Hùng

Nguồn: https://www.facebook.com/thotruyenchobe

bai tho tro chuyen thi tham
Bài thơ Thì thầm: Gió thì thầm với lá, Lá thì thầm cùng cây, Và hoa và ong bướm, Thì thầm điều chi đây? Trời mênh mông đến vậy, Đang thì thầm cùng sao, Sao trời tưởng yên lặng, Đang thì thầm cùng nhau.
Thì thầm | Bài thơ Thì thầm
Bài thơ Thì thầm: Gió thì thầm với lá, Lá thì thầm cùng cây, Và hoa và ong bướm, Thì thầm điều chi đây? Trời mênh mông đến vậy, Đang thì thầm cùng sao, Sao trời tưởng yên lặng, Đang thì thầm cùng nhau.