Bài thơ Bé hỏi Cuội

Bài thơ Bé hỏi Cuội

Đêm về thấy Cuội
Cùng trăng đùa vui
Khi trời tỏa nắng
Cuội đâu mất rồi

Đi đâu thế Cuội
Trốn ngủ rồi chăng
Hay Cuội cãi mẹ
Lại đi xuống trần

Dưới trần nhiều ngã
Xe cộ đông ghê
Lỡ Cuội đi lạc
Biết đâu đường về

Bé chỉ thích Cuội
Ở mãi bên trăng
Ghé mắt xuống trần
Mỗi đêm nhìn bé.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

Bé hỏi Cuội | Bài thơ Bé hỏi Cuội
Bé hỏi Cuội | Bài thơ Bé hỏi Cuội (Nguyễn Thị Ngọc Hiếu): Đêm về thấy Cuội, Cùng trăng đùa vui, Khi trời tỏa nắng, Cuội đâu mất rồi. Đi đâu thế Cuội, Trốn ngủ rồi chăng, Hay Cuội cãi mẹ, Lại đi xuống trần…

 

Bé hỏi trăng | Bài thơ Bé hỏi trăng
Bài thơ Bé hỏi trăng: Trăng đầu và cuối tháng, Sao chỉ sáng một phần, Trăng cũng bị cúp điện, Như ở dưới trần gian. Nghe nói trăng lớn lắm, Sao có mỗi cây đa? Chắc là Cuội lười biếng, Trồng một cây ấy mà.
5/5 (3 bình chọn)