Hiểu thêm về rủi ro sinh non

Một nghiên cứu mới cho thấy, quan niệm nghỉ ngơi tại giường khi mang thai có thể giảm nguy cơ sinh non là không chính xác.

Những thai phụ có nguy cơ sinh non thường được bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi tại giường để dự phòng sinh non.

Nghỉ ngơi tại giường không hẳn là nằm trên giường suốt ngày đêm. Đây là thuật ngữ khoa học có nghĩa rộng hơn.

Nghỉ ngơi tại giường có thể là hạn chế vận động, không quan hệ tình dục, hạn chế làm việc một phần nào hoặc hoàn toàn không làm việc.

Một nghiên cứu mới cho thấy nghỉ ngơi tại giường khi mang thai không giảm được nguy cơ sinh non.
Một nghiên cứu mới cho thấy nghỉ ngơi tại giường khi mang thai không giảm được nguy cơ sinh non.

Tuy vậy, một nghiên cứu mới cho thấy nghỉ ngơi tại giường khi mang thai không giảm được nguy cơ sinh non.

Tiến sĩ Catherine Spong tại Viện Sức khỏe quốc gia (Mỹ) và các đồng nghiệp nghiên cứu những thai phụ có nguy cơ sinh non cao do cổ tử cung ngắn.

Có 40% trong 646 thai phụ đều phải hạn chế vận động trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba (1 tam cá nguyệt khoảng 3 tháng). Phần lớn thai phụ phải hạn chế hoàn toàn các loại vận động, tức hạn chế quan hệ tình dục và làm việc.

Thật ngạc nhiên khi 37% thai phụ vẫn sinh non, so với tỷ lệ sinh non là 17% ở thai phụ không hạn chế vận động, theo nghiên cứu được công bố trên Obstetrics & Gynecology.

5/5 (1 bình chọn)