Truong mam non quan Tan Binh

Bài thơ Đèn giao thông

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

Đi đường bé nhớ nghe không!

Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi

Đèn vàng đi chậm lại thôi,

Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau

Bé ngoan, bé nhớ làu làu

Xanh: đi, đỏ: phải dừng mau đúng rồi

Bài thơ Đèn giao thông - Ảnh minh họa

Bài thơ Đèn giao thông – Ảnh minh họa

(Sưu tầm)

GD Star Rating
loading...
Đèn giao thông, 5.0 out of 10 based on 29 ratings
Thẻ:, ,