Bài thơ: tia nắng nhỏ

Tia nắng nhỏ

Tia nắng nhỏ,

Lay hàng mi,

Bé dậy đi,

Tập thể dục,

Tia nắng giục,

Đàn gà con,

Chạy lon ton,

Theo chân mẹ,

Tia nắng ghé,

 Bên nhành hoa,

Hoa điệu đà,

Rung rinh nắng.

(Sư tầm)

4.1/5 (13 bình chọn)