[CTH] Bài đồng dao: đi nắng

[CTH] Bài đồng dao Đi nắng trong chương trình học ở trường mầm non Họa Mi

Bài đồng dao: đi nắng

Kìa con chim chích

Nó đậu cành xoan

Nó kêu ai ngoan

Thì nghe lời nó

Đi nắng phải có

Nón mũ mà che

Hễ ai không nghe

Đau đầu sỗ mũi

Có thể bạn đang tìm: Bài thơ Đi Nắng (Nhược Thủy)

Bài đồng dao thiếu nhi: đi nắng - Ảnh sưu tầm
Bài đồng dao thiếu nhi: đi nắng – Ảnh sưu tầm

 

5/5 (6 bình chọn)