Truong mam non quan Tan Binh

Thư viện ảnh

Hình ảnh văn nghệ và lễ tổng kết năm học 2016-2017 ở trường – Phần 2

Trường mầm non Họa Mi, truong mam non tư thục Họa Mi xin tổng kết hình ảnh buổi văn nghệ và lễ tổng kết năm học 2016-2017 tại trường – Phần 2

Xem thêm

Hình ảnh văn nghệ và lễ tổng kết năm học 2016-2017 ở trường – Phần 1

Trường mầm non Họa Mi (truong mam non tư thục Họa Mi) xin tổng kết hình ảnh buổi diễn văn nghệ và lễ tổng kết năm học 2016-2017 tại trường – Phần 1.

Xem thêm

Hình ảnh lễ khen thưởng tại lễ tổng kết năm học 2016-2017 của trường

Trường mầm non Họa Mi (truong mam non tư thục Họa Mi) xin tổng kết lại hình ảnh lễ khen thưởng cho nhân viên, giáo viên và các bé đang theo học tại trường trong Lễ tổng kết năm học 2016-2017.

Xem thêm

Hoạt động vui chơi ngoài trời của bé tại trường mầm non Họa Mi 12/2016

Giờ hoạt động ngoài trời của các bé tại trường mầm non Họa Mi, mỗi ngày cô giáo tổ chức mỗi trò chơi khác nhau chúng con ai cũng vui chơi thỏa thích tại truong mam non Họa Mi.

Xem thêm