Truong mam non quan Tan Binh

Bài thơ Cây đào

Cây đào đầu xóm
Lốm đốm nụ hồng
Chúng em chỉ mong
Mùa đào mau nở
Bông đào nho nhỏ
Cánh đào hồng tươi
Hễ thấy hoa cười
Đúng là tết đến

Cây đào - Thơ thiếu nhi - Ảnh sưu tầm

Cây đào – Thơ thiếu nhi – Ảnh sưu tầm

(Sưu tầm)

GD Star Rating
loading...
Cây đào - Thơ thiếu nhi, 6.7 out of 10 based on 69 ratings
Thẻ:, ,