Truong mam non quan Tan Binh

[Chương trình học] Bài thơ mầm non Nắng mùa hè trong chương trình học của trường mầm non Họa Mi, Tp Hồ Chí Minh

Nắng mùa hè

Chuồn chuồn thấy nắng bay cao

Gà con trốn nắng, chạy vào bóng cây

Nắng mùa hè nóng lắm đây

Đi đâu cũng phải đội ngay mũ vào

Bé Bi dại dột làm sao

Phơi đầu ra nắng…sốt cao đùng đùng.

Bài thơ Nắng mùa hè - Thơ mầm non - Ảnh sưu tầm

Bài thơ Nắng mùa hè – Thơ mầm non – Ảnh sưu tầm

(sưu tầm)

GD Star Rating
loading...
[CTH] Bài thơ Nắng mùa hè - Thơ mầm non, 6.1 out of 10 based on 33 ratings
Thẻ:, ,