Bài thơ Sân trường em

Bài thơ Sân trường em

Sân trường mát sạch
Nhờ bác lao công
Ngày ngày quét dọn
Em cũng góp phần

Giữ sân trường sạch
Này các bạn ơi
Cùng ra sân chơi
Ta cùng lượm lá.

Nguồn: sưu tầm.

Sân trường em | Bài thơ Sân trường em
Bài thơ Sân trường em: Sân trường mát sạch, Nhờ bác lao công, Ngày ngày quét dọn, Em cũng góp phần, Giữ sân trường sạch, Này các bạn ơi, Cùng ra sân chơi, Ta cùng lượm lá.

 

Sân trường em | Bài thơ Sân trường em
Bài thơ Sân trường em (Bùi Hoàng Tám): Trong lớp, chiếc bảng đen, Đang mơ về phấn trắng, Chỉ có tiếng lá cây, Thì thầm cùng bóng nắng. Nhưng chỉ sớm mai thôi, Ngày tựu trường sẽ đến…
5/5 (3 bình chọn)