Bài thơ Bác quét rác (Hoàng Thị Dân)

Bài thơ Bác quét rác

Keng! Keng! Keng!
Tiếng kẻng rất quen
Của bác quét rác
Đó là bác nhắc
Tất cả mọi nhà
Mang hết rác ra
Cho bác đi đổ.

Tối nào cũng nhớ
Hể nghe tiếng keng
Vội cùng mẹ em
Đến bên xe rác
Mẹ cùng với bác
Chất rác lên xe.

Xe rác đầy ghê
Bác còng lưng đẩy
Và em nhìn thấy
Bác đẫm mồ hôi
Nhưng bác vẫn cười
Vì đường phố sạch.

Tác giả: Hoàng Thị Dân.

Bác quét rác | Bài thơ Bác quét rác (Hoàng Thị Dân)
Bài thơ Bác quét rác (Hoàng Thị Dân): Keng! Keng! Keng! Tiếng kẻng rất quen, Của bác quét rác, Đó là bác nhắc, Tất cả mọi nhà, Mang hết rác ra, Cho bác đi đổ. Tối nào cũng nhớ, Hể nghe tiếng keng, Vội cùng mẹ em, Đến bên xe rác, Mẹ cùng với bác, Chất rác lên xe. Xe rác đầy ghê, Bác còng lưng đẩy, Và em nhìn thấy, Bác đẫm mồ hôi, Nhưng bác vẫn cười, Vì đường phố sạch.

 

Bác quét rác | Bài thơ Bác quét rác
Bài thơ Bác quét rác (Hoàng Thị Dân): Keng! Keng! Keng! Tiếng kẻng rất quen, Của bác quét rác, Đó là bác nhắc, Tất cả mọi nhà, Mang hết rác ra, Cho bác đi đổ. Tối nào cũng nhớ, Hể nghe tiếng keng, Vội cùng mẹ em, Đến bên xe rác, Mẹ cùng với bác, Chất rác lên xe. Xe rác đầy ghê, Bác còng lưng đẩy, Và em nhìn thấy, Bác đẫm mồ hôi, Nhưng bác vẫn cười, Vì đường phố sạch.

 

Xe đổ rác | Bài thơ Xe đổ rác
Bài thơ Xe đổ rác: Bác xe đổ rác, Chiều tối, sớm sương, Leng keng… kẻng giục, Reo vang phố phường. Nào rác trên đường, Bến xe, góc chợ, Tay chổi chuyên cần, Rác vun gọn chỗ. Bác xe đi đổ, Rác bẩn gọn nơi, Đem quang đem sạch, Đến cho mọi người. Trong trẻo khí trời, Phố, nhà thoáng mát, Sạch lối em chơi, Là vui lòng bác.

Hình ảnh minh họa được sưu tầm từ google.com

5/5 (6 bình chọn)