Bài thơ Năm ngón tay ngoan

Bài thơ Năm ngón tay ngoan

Một là chăm học
Hai biết lắng nghe
Ba không nghịch bẩn
Bốn thương bạn bè…

Bốn ngón vui xoè
Ngập ngừng ngón cái
Năm… đường lắm xe
Bé đi bên phải

Đếm rồi đếm lại
Năm ngón đều… ngoan!

27/10/1999
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng.
Tập thơ Gọi trăng (2001).

Năm ngón tay ngoan | Bài thơ Năm ngón tay ngoan
Bài thơ Năm ngón tay ngoan (Nguyễn Ngọc Hưng): Một là chăm học, Hai biết lắng nghe, Ba không nghịch bẩn, Bốn thương bạn bè… Bốn ngón vui xoè, Ngập ngừng ngón cái, Năm… đường lắm xe, Bé đi bên phải, Đếm rồi đếm lại, Năm ngón đều… ngoan!
5/5 (9 bình chọn)