Bài thơ Cuốc con học bài

Bài thơ Cuốc con học bài

Cuốc con về nghỉ hè
Trong đầm sen bát ngát
Lá xanh xòe ô che
Hoa đưa hương ngào ngạt

Cuốc vẫn nhớ lời cô
Mang sách ra ngồi học
Cuốc đọc từ tinh mơ
“Cuốc. Cờ – u – uốc – cuốc”

Học mãi mà chẳng thuộc
Mắt gật gà lim dim
Rồi lại mang mực nghịch
Viết bừa lên lá sen.

Học chán bỏ đi chơi
Cuốc xuống đầm vầy nước
Vẫn ra vẻ ta chăm
“Cuốc. Cờ – u – uốc – cuốc”

Học cả ngày chẳng thuộc
Cuốc học hành chán ghê
“Cuốc. Cờ – u – uốc – cuốc”
Khản cổ suốt mùa hè!

Nguồn: sưu tầm.

Cuốc con học bài | Bài thơ Cuốc con học bài
Bài thơ Cuốc con học bài: Cuốc con về nghỉ hè, Trong đầm sen bát ngát, Lá xanh xòe ô che, Hoa đưa hương ngào ngạt. Cuốc vẫn nhớ lời cô, Mang sách ra ngồi học, Cuốc đọc từ tinh mơ, “Cuốc. Cờ – u – uốc – cuốc”…
4.9/5 (10 bình chọn)