Bài thơ Mười ngón tay

Bài thơ Mười ngón tay

Mười ngón tay
Ngón đi cày
Ngón tát nước
Ngón cầm lược
Ngón chải đầu
Ngón đi trâu
Ngón đi cấy
Ngón cầm bẫy
Ngón đánh cò
Ngón chèo đò
Ngón dò biển
Tôi ngồi tôi đếm
Mười ngón tay
Ngón đi cày…

Bài thơ Mười ngón tay: Mười ngón tay
Bài thơ Mười ngón tay: Mười ngón tay, Ngón đi cày, Ngón tát nước, Ngón cầm lược, Ngón chải đầu, Ngón đi trâu, Ngón đi cấy, Ngón cầm bẫy, Ngón đánh cò, Ngón chèo đò, Ngón dò biển, Tôi ngồi tôi đếm, Mười ngón tay, Ngón đi cày…

 

Năm ngón tay ngoan | Bài thơ Năm ngón tay ngoan
Bài thơ Năm ngón tay ngoan (Nguyễn Ngọc Hưng): Một là chăm học, Hai biết lắng nghe, Ba không nghịch bẩn, Bốn thương bạn bè… Bốn ngón vui xoè, Ngập ngừng ngón cái, Năm… đường lắm xe, Bé đi bên phải, Đếm rồi đếm lại, Năm ngón đều… ngoan!

 

Bài thơ Hai bàn tay: Tay này có, Tay này không
Bài thơ Hai bàn tay: Tay này có, Tay này không, Xòe tay này, Xòe tay nọ, Tay này có, Tay này không, Tay có bông, Dâng tặng mẹ

Hình ảnh minh hoa được sưu tầm từ google.com

4.2/5 (5 bình chọn)