Bài thơ Mẹ về đến nhà (Võ Quảng)

Bài thơ Mẹ về đến nhà

Mẹ về đến nhà
Con chó chạy ra
Vui mừng quấn quít
Con gà con vịt
Quấn chặt lấy chân
Theo mẹ ra sân
Theo mẹ vào bếp
Mẹ mời đi hết
Chúng cứ lăn vào
Kêu lên ồn ào:
– “Mẹ ơi, đói quá!
Mẹ ơi, đói quá!”
Mẹ gọi tất cả
Đãi một mo cơm
Ăn xong kêu lên:
– “Mẹ ơi, đói quá!
Mẹ ơi, đói quá!”

Tác giả: Võ Quảng.
Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998.

Mẹ về đến nhà | Bài thơ Mẹ về đến nhà
Bài thơ Mẹ về đến nhà (Võ Quảng): Mẹ về đến nhà, Con chó chạy ra, Vui mừng quấn quít, Con gà con vịt, Quấn chặt lấy chân, Theo mẹ ra sân, Theo mẹ vào bếp, Mẹ mời đi hết, Chúng cứ lăn vào…

 

Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà, Bà đi vắng
Thăm nhà bà | Bài thơ Thăm nhà bà: Đến thăm bà; Bà đi vắng; Có đàn gà; Chơi ngoài nắng; Cháu đứng ngắm; Đàn gà con; Rồi gọi luôn; Bập, bập, bập; Chúng lật đật; Chạy thật nhanh; Xúm vòng quanh; Kêu: “Chiếp, chiếp”; Gà mãi miết; Nhặt thóc vàng; Cháu nhẹ nhàng; Lùa vào mát.
5/5 (6 bình chọn)