Mẹ em đi chợ đàng trong

Mẹ em đi chợ đàng trong

Mẹ em đi chợ đàng trong
Mua em cây mía vừa cong, vừa dài
Mẹ em đi chợ đàng ngoài
Mua em cây mía vừa dài vừa cong.

Nguồn: sưu tầm.

Mẹ em đi chợ đàng trong | Đồng dao Mẹ em đi chợ đàng trong
Đồng dao Mẹ em đi chợ đàng trong: Mẹ em đi chợ đàng trong, Mua em cây mía vừa cong, vừa dài, Mẹ em đi chợ đàng ngoài, Mua em cây mía vừa dài vừa cong.

 

Mẹ em đi chợ đàng trong | Đồng dao Mẹ em đi chợ đàng trong
Đồng dao Mẹ em đi chợ đàng trong: Mẹ em đi chợ đàng trong, Mua em cây mía vừa cong, vừa dài, Mẹ em đi chợ đàng ngoài, Mua em cây mía vừa dài vừa cong.

Hình ảnh được sưu tầm từ google.com

5/5 (2 bình chọn)