Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa)

Bài thơ Ảnh Bác

Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

*

Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

1966

Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1968).

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hoá dân tộc, 1999.

Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa)
Ảnh Bác | Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Nhà em treo ảnh Bác Hồ, Bên trên là một lá cờ đỏ tươi, Ngày ngày Bác mỉm miệng cười, Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà, Ngoài sân có mấy con gà, Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi, Em nghe như Bác dạy lời, Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa, Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời, Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

 

Ảnh Bác | Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Nhà em treo ảnh Bác Hồ, Bên trên là một lá cờ đỏ tươi, Ngày ngày Bác mỉm miệng cười, Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà, Ngoài sân có mấy con gà, Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi, Em nghe như Bác dạy lời, Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa, Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời, Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

 

Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Nhà em treo ảnh Bác Hồ, Bên trên là một lá cờ đỏ tươi, Ngày ngày Bác mỉm miệng cười, Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà, Ngoài sân có mấy con gà, Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi, Em nghe như Bác dạy lời, Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa, Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời, Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

 

Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi
Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Nhà em treo ảnh Bác Hồ, Bên trên là một lá cờ đỏ tươi, Ngày ngày Bác mỉm miệng cười, Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà, Ngoài sân có mấy con gà, Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi, Em nghe như Bác dạy lời, Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa, Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời, Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

Hình ảnh minh họa được sưu tầm từ google.com.

4.9/5 (7 bình chọn)