Bài thơ Cái sân (Trần Đăng Khoa)

Bài thơ Cái sân

Em thường rải cái nong
Ra góc sân ngồi học
Những đêm có trăng mọc
Em chơi cho đến khuya
Thường là xỉa cá mè
Hay làm mèo đuổi chuột
Những lúc mưa sậm hột
Em bắt cái vòi cau
Chảy vào giữa chum sâu
Khi trời râm em vẽ
Vẽ cô tiên lặng lẽ
Rải hoa trên bầu trời
Thế là bao đồng lúa
Cứ chín vàng, vàng tươi…

2.1966
Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1968)

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999

Cái sân | Bài thơ Cái sân (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Cái sân (Trần Đăng Khoa): Em thường rải cái nong, Ra góc sân ngồi học, Những đêm có trăng mọc, Em chơi cho đến khuya, Thường là xỉa cá mè, Hay làm mèo đuổi chuột…

 

Bài thơ Trăng sáng sân nhà em của tác giả Trần Đăng Khoa
Trường mầm non Họa Mi xin giới thiệu bài thơ Trăng sáng sân nhà em của tác giả Trần Đăng Khoa: Ông trăng tròn sáng tỏ, Soi rõ sân nhà em, Trăng khuya sáng hơn đèn, Ơi ông trăng sáng tỏ, Soi rõ sân nhà em…

Tham khảo từ thivien.net

5/5 (14 bình chọn)