Bài thơ Gốc khế đôi nhà ngoại

Bài thơ Gốc khế đôi nhà ngoại

Bóng râm mát rượi sân nhà
Mát lời ngoại kể: xưa xa lắm rồi
Thuở mẹ cháu còn nằm nôi
Ngoại còn trẻ, gốc khế đôi đã già…

…Yêu cây chớ nghịch rụng hoa
Trái xanh đừng hái… Ấy là ngoại tin
Chát chua khế giữ riêng mình
Ngọt ngon quả chín khế dành tặng ta!

Gió thu lẩy bẩy cành la
Ngoại vin cành bỗng… thiết tha trái vàng
Hồ như có tiếng phụng hoàng
Gọi người… may túi ba gang… đáp đền.

21/10/1998

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng.
Tập thơ Gọi trăng (2001).

Bài thơ Gốc khế đôi nhà ngoại | Bài thơ Gốc khế đôi nhà ngoại
Gốc khế đôi nhà ngoại | Bài thơ Gốc khế đôi nhà ngoại (Nguyễn Ngọc Hưng): Bóng râm mát rượi sân nhà, Mát lời ngoại kể: xưa xa lắm rồi, Thuở mẹ cháu còn nằm nôi, Ngoại còn trẻ, gốc khế đôi đã già… Yêu cây chớ nghịch rụng hoa, Trái xanh đừng hái… Ấy là ngoại tin, Chát chua khế giữ riêng mình, Ngọt ngon quả chín khế dành tặng ta! Gió thu lẩy bẩy cành la, Ngoại vin cành bỗng… thiết tha trái vàng, Hồ như có tiếng phụng hoàng, Gọi người… may túi ba gang… đáp đền.

 

Bài thơ Gốc khế đôi nhà ngoại: Ngọt ngon quả chín khế dành tặng ta
Gốc khế đôi nhà ngoại | Bài thơ Gốc khế đôi nhà ngoại (Nguyễn Ngọc Hưng): Bóng râm mát rượi sân nhà, Mát lời ngoại kể: xưa xa lắm rồi, Thuở mẹ cháu còn nằm nôi, Ngoại còn trẻ, gốc khế đôi đã già… Yêu cây chớ nghịch rụng hoa, Trái xanh đừng hái… Ấy là ngoại tin, Chát chua khế giữ riêng mình, Ngọt ngon quả chín khế dành tặng ta! Gió thu lẩy bẩy cành la, Ngoại vin cành bỗng… thiết tha trái vàng, Hồ như có tiếng phụng hoàng, Gọi người… may túi ba gang… đáp đền.

 

Dưới vòm cây ông trồng | Bài thơ Dưới vòm cây ông trồng (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Dưới vòm cây ông trồng (Nguyễn Lãm Thắng): Ông trồng cây vú sữa, Từ ngày em chào đời, Bây giờ cây đã lớn, Bóng xanh tràn sân chơi. Ngày nào cũng trong veo, Những tiếng chim vui hót, Và cơn gió ban chiều, Dắt ông ra hóng mát. Gậy ông dựa gốc cây, Cây cúi đầu giữ lấy, Lá vui đùa với mây, Tay cành rung rinh trái…
5/5 (4 bình chọn)