Bài thơ Đọc thư bà (Thụy Anh)

Bài thơ Đọc thư bà

Hôm nay cu Dế
Nhận được thư bà
Bà gửi tranh gà
Đẹp ơi là đẹp!

Dế con dọn dẹp
Nhà cửa gọn gàng
Rồi ngồi đàng hoàng
Đọc thư bà gửi

Đây là chữ A
Dế con đã thuộc
Đây là chữ Bờ
Bây giờ mới biết

Dế đọc mải miết
Được một chữ “Bà”
Thế là cả nhà
Cùng khen cu Dế.

Tác giả: Thụy Anh

Nguồn: Thụy Anh, Vui cùng tiếng Việt, NXB Trẻ, 2014

Đọc thư bà | Bài thơ Đọc thư bà (Thụy Anh)
Bài thơ Đọc thư bà (Thụy Anh): Hôm nay cu Dế, Nhận được thư bà, Bà gửi tranh gà, Đẹp ơi là đẹp! Dế con dọn dẹp, Nhà cửa gọn gàng, Rồi ngồi đàng hoàng, Đọc thư bà gửi

 

Ngày bà bị ốm | Bài thơ Ngày bà bị ốm
Bài thơ Ngày bà bị ốm: Hôm nay bà bị ốm, Cả nhà bé rất buồn, Lá trầu vàng ngoài giậu, Con miu nằm lim dim. Bé không buồn chơi nữa, Cứ đi quanh giường bà, Bé ấp đầu, ấp trán, “Bà mau khỏe bà nha!”
5/5 (9 bình chọn)