Đồng dao Dềnh dềnh dàng dàng

Đồng dao Dềnh dềnh dàng dàng

Đi chợ mua hàng
Tìm các loại rau
Vị ngọt hàng đầu
Là mớ rau ngót
Có thêm tí bọt
Là nắm rau đay
Mát ruột mới hay
Là bó rau má
Nấu với tôm cá
Là rau cải xanh
Nấu rau rất lành
Là rau láo nháo.

Dềnh dềnh dàng dàng | Đồng dao Dềnh dềnh dàng dàng
Đồng dao Dềnh dềnh dàng dàng: Đi chợ mua hàng, Tìm các loại rau, Vị ngọt hàng đầu, Là mớ rau ngót, Có thêm tí bọt, Là nắm rau đay, Mát ruột mới hay, Là bó rau má…

 

Rau đay: Nấu canh ăn mát, Là nắm rau đay
Rau đay: Nấu canh ăn mát, Là nắm rau đay
5/5 (1 bình chọn)