Bài thơ Con rắn

Bài thơ Con rắn

Nằm tận tít hang sâu
Trong bóng đêm mờ ảo
Có con rắn cuộn tròn
Thành hình như quả bóng
Lâu ngày thì bụng đói
Thè lưỡi đợi tìm mồi
Mắt liếc dọc liếc ngang
Chờ chuột con chạy tới
Vồ ngay bữa ăn ngon
Nhưng sao chẳng thấy gì
Rắn nằm im buồn bã.

Nguồn: sưu tầm.

Con rắn | Bài thơ Con rắn
Con rắn | Bài thơ Con rắn: Nằm tận tít hang sâu, Trong bóng đêm mờ ảo, Có con rắn cuộn tròn, Thành hình như quả bóng, Lâu ngày thì bụng đói, Thè lưỡi đợi tìm mồi, Mắt liếc dọc liếc ngang, Chờ chuột con chạy tới, Vồ ngay bữa ăn ngon, Nhưng sao chẳng thấy gì, Rắn nằm im buồn bã.

Cộng tác viên của Trường mầm non tư thục Họa Mi.

4.3/5 (7 bình chọn)