Con gà đỏ mồng

Đồng dao Con gà đỏ mồng

Con gà đỏ mồng
Chạy rông cả buổi
Cơm không chịu thổi
Lúa không chịu xay
Về nhà lăn quay
Nằm dài nhịn đói.

Đồng dao Con gà đỏ mồng: Con gà đỏ mồng
Đồng dao Con gà đỏ mồng: Con gà đỏ mồng, Chạy rông cả buổi, Cơm không chịu thổi, Lúa không chịu xay, Về nhà lăn quay, Nằm dài nhịn đói

 

Truyện Hai con gà trống: có 2 con gà cùng một gà mẹ sinh ra
Truyện Hai con gà trống: Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi vã nhau. Con nào cũng tự cho mình đẹp đẽ, oai phong hơn, có quyền làm Vua của Nông Trại.

 

Gà gáy | Bài thơ Gà gáy: Thấy trời đã sáng, Gà gáy ó…o
Bài thơ Gà gáy: Thấy trời đã sáng, Gà gáy ó…o…Đua nhau gà gáy, Gà gáy thật to, Ò ó o … o

 

Gà học chữ | Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu)
Gà học chữ | Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô Gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bới cào, Nét chữ xiêu vẹo, Hàng thấp hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn quả trứng, Ai ai cũng thèm.
5/5 (5 bình chọn)