Bài thơ Bướm xinh (Hồng Trúc)

Bài thơ Bướm xinh

Sáng sáng ra vườn
Thấy đàn bướm lượn
Trên giàn mướp nhỏ
Để hút mật hoa.

Bướm vàng bướm nhỏ
Bướm đỏ bướm xinh
Bướm đậu lung linh
Trên cành hoa nhỏ.

Nắng lên sáng tỏ
Toả khắp khu vườn
Bướm bay bướm lượn
Hoa cười dễ thương…

Tác giả: Hồng Trúc.

Bài thơ Bướm xinh: Bướm xinh, bướm lượn giàn mướp
Bài thơ Bướm xinh (Hồng Trúc): Sáng sáng ra vườn, Thấy đàn bướm lượn, Trên giàn mướp nhỏ, Để hút mật hoa. Bướm vàng bướm nhỏ, Bướm đỏ bướm xinh, Bướm đậu lung linh, Trên cành hoa nhỏ. Nắng lên sáng tỏ, Toả khắp khu vườn, Bướm bay bướm lượn, Hoa cười dễ thương…

 

Con bướm vàng | Bài thơ Con bướm vàng (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Con bướm vàng (Trần Đăng Khoa): Con bướm vàng, Bay nhẹ nhàng, Trên bờ cỏ, Em thích quá, Em đuổi theo. Con bướm vàng, Nó vỗ cánh, Vút lên cao, Em nhìn theo, Con bướm vàng, Con bướm vàng…

 

Ong và bướm | Hình ảnh Bài thơ ong và bướm (Nhược Thủy)
Bài thơ Ong và bướm (Nhược Thủy): Con bướm trắng, Lượn vườn hồng, Gặp con ong, Đang bay vội, Bướm liền gọi, Rủ đi chơi, Ong trả lời: Tôi còn bận. Mẹ tôi dặn: Việc chưa xong, Đi chơi rong, Mẹ không thích.
5/5 (6 bình chọn)