Bài thơ Bé tập rửa mặt

Bài thơ Bé tập rửa mặt

Một tay chẳng làm được
Bé phải lau hai tay
Bắt đầu từ mắt này
Lau từ trong ra nhé

Nhích khăn lên các bé
Lau sống mũi xuống đi
Sau đó đến cái gì?
Cái miệng xinh của bé!

Cô cất giọng nhỏ nhẹ
Làm thế nào nữa đây?
Bé gấp đôi khăn ngay
Lau hai bên má đỏ

Gấp đôi một lần nữa
Lau cái cổ, cái cằm
Mắt bé nhìn chăm chăm
Kìa cô khen bé giỏi.

Tác giả: Nguyễn Thị Lành.

Bé tập rửa mặt | Bài thơ Bé tập rửa mặt
Bài thơ Bé tập rửa mặt: Một tay chẳng làm được, Bé phải lau hai tay, Bắt đầu từ mắt này, Lau từ trong ra nhé. Nhích khăn lên các bé, Lau sống mũi xuống đi, Sau đó đến cái gì? Cái miệng xinh của bé!
4.7/5 (6 bình chọn)