Bài thơ Con trâu

Bài thơ Con trâu

Lúc mới đẻ ra
Thì kêu là nghé
Khi không còn bé
Mới gọi là trâu
Trâu có hai màu:
Trâu đen, trâu bạc
Tập cày là vực
Vặt, diệt: giục đi
Phải, trái tắc rì
Họ bảo đứng lại
Ăn thì ăn rối
Ngọn cỏ, bó rơm
Làm thật siêng năng
Cày bừa suốt vụ
Cu Tí chăn thả
Trèo đầu, cưỡi lưng
Trâu vẫn hiền lành
Mặc cho Tí cưỡi

Nguồn: sưu tầm.

Con trâu | Bài thơ Con trâu
Bài thơ Con trâu: Lúc mới đẻ ra, Thì kêu là nghé, Khi không còn bé, Mới gọi là trâu, Trâu có hai màu: Trâu đen, trâu bạc, Tập cày là vực, Vặt, diệt: giục đi…

 

Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này
Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày giữ nghiệp nông gia, Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

 

Trâu kềnh, bé chăn trâu | Bài thơ Trâu kềnh
Bài thơ Trâu kềnh (Mai Văn Hai): Sừng cong cánh ná, Chân to cột đình, Ai ai cũng bảo, Đúng là trâu kềnh. Trâu ta cày ruộng, Đất lật dưới chân, Trâu ta kéo gỗ, Gỗ lăn ầm ầm… Buổi trưa đứng nghỉ, Lại hiền quá thôi, Lưng làm bóng mát, Cho đàn gà chơi…
4.9/5 (8 bình chọn)