Truong mam non quan Tan Binh

Bài thơ xe đạp

Xe đạp thân thiết

Qua khe, qua suối

Xe đạp chở người

Dù xa, dù vội

Chở hàng, chở củi

Có xe, có xe!

Bài thơ xe đạp - Tác giả: Phương Nam - Ảnh sưu tầm

Bài thơ xe đạp – Tác giả: Phương Nam – Ảnh sưu tầm

Tác giả: Phương Nam

GD Star Rating
loading...
Thơ thiếu nhi: Xe đạp, 6.8 out of 10 based on 39 ratings
Thẻ:, ,