Bài thơ: Yêu mẹ

Bài thơ: Yêu mẹ

Mẹ đi làm

Từ sáng sớm

Dậy thổi cơm

Mua thịt cá

Em kề má

 Được mẹ yêu

Ơi mẹ ơi

Con yêu mẹ lắm.

Tác giả: Nguyễn Bao.

Yêu mẹ | Bài thơ Yêu mẹ
Bài thơ Yêu mẹ: Mẹ đi làm, Từ sáng sớm, Dậy thổi cơm, Mua thịt cá, Em kề má, Được mẹ yêu, Ơi mẹ ơi, Con yêu mẹ lắm.
Bài thơ: Yêu mẹ - Ảnh minh họa
Bài thơ: Yêu mẹ – Ảnh minh họa
Con yêu mẹ | Bài thơ Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh)
Bài thơ Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh): Con yêu mẹ bằng ông trời, Rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết, Là trời ở những đâu đâu, Trời rất rộng lại rất cao, Mẹ mong bao giờ con tới!

(Nguồn: Sưu tầm)

4.4/5 (81 bình chọn)