Đếm Sao | Bài thơ Đếm Sao

Mục lục

Bài thơ Đếm sao

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng
Bốn ông sáng sao

Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao

Nguồn: sưu tầm

Bài thơ còn biết đến qua bài hát cùng tên của nhạc sỹ Văn Chung:

Bài hát Đếm Sao

Một ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao
Kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao
Đêm thì khắp bốn phương trời

Toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa
Ngày ngày sao sáng giữa sao vàng cờ đỏ em đếm
Kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
Trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam

Hình ảnh Bài thơ Đếm sao: Một ông sao sáng
Hình ảnh Bài thơ Đếm sao: Một ông sao sáng, Hai ông sáng sao
5/5 (12 bình chọn)