Thơ thiếu nhi: Xe đạp

Bài thơ xe đạp

Xe đạp thân thiết

Qua khe, qua suối

Xe đạp chở người

Dù xa, dù vội

Chở hàng, chở củi

Có xe, có xe!

Bài thơ xe đạp - Tác giả: Phương Nam - Ảnh sưu tầm
Bài thơ xe đạp – Tác giả: Phương Nam – Ảnh sưu tầm

Tác giả: Phương Nam

4.1/5 (9 bình chọn)