Truong mam non quan Tan Binh

[CTH] Bài đồng dao Đi nắng trong chương trình họctrường mầm non Họa Mi

Bài đồng dao: đi nắng

Kìa con chim chích

Nó đậu cành xoan

Nó kêu ai ngoan

Thì nghe lời nó

Đi nắng phải có

Nón mũ mà che

Hễ ai không nghe

Đau đầu sỗ mũi

Bài đồng dao thiếu nhi: đi nắng - Ảnh sưu tầm

Bài đồng dao thiếu nhi: đi nắng – Ảnh sưu tầm

 

GD Star Rating
loading...
[CTH] Bài đồng dao: đi nắng, 7.0 out of 10 based on 7 ratings
Thẻ:, ,