Bài thơ Trưa hè (Dạ Thảo)

Bài thơ Trưa hè

Nắng mềm như lụa
Thắt nơ cái đầu
Gió hiền đang hát
Vi vút tầng không

Chú gà trống đỏ
Kiếm ăn quanh vườn
Đàn vịt khoan thai
Bơi ngoài ao rộng

Trưa đầy hương lúa
Nội ru bên thềm
Bé thiêm thiếp ngủ
Mơ cười thật xinh.

Tác giả: Dạ Thảo.

Trưa hè | Bài thơ Trưa hè (Dạ Thảo)
Bài thơ Trưa hè (Dạ Thảo): Nắng mềm như lụa, Thắt nơ cái đầu, Gió hiền đang hát, Vi vút tầng không. Chú gà trống đỏ, Kiếm ăn quanh vườn, Đàn vịt khoan thai, Bơi ngoài ao rộng. Trưa đầy hương lúa, Nội ru bên thềm, Bé thiêm thiếp ngủ, Mơ cười thật xinh.

 

Trưa hè | Bài thơ Trưa hè (Dạ Thảo)
Bài thơ Trưa hè (Dạ Thảo): Nắng mềm như lụa, Thắt nơ cái đầu, Gió hiền đang hát, Vi vút tầng không. Chú gà trống đỏ, Kiếm ăn quanh vườn, Đàn vịt khoan thai, Bơi ngoài ao rộng. Trưa đầy hương lúa, Nội ru bên thềm, Bé thiêm thiếp ngủ, Mơ cười thật xinh.

 

Trưa hè | Bài thơ Trưa hè (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Trưa hè (Trần Đăng Khoa): Trưa hè gió thổi, Hoa phương lung lay, Cánh hoa rụng bay, Như bầy bướm lượn. Tiếng ve ca rộn, Nghe như tiếng đàn, Trưa hè liên hoan: Hoa bay, ve hát.

Nguồn sưu tầm từ mamnon.com

4.7/5 (10 bình chọn)