Bài thơ Tình bạn: Gà ngan vịt

Mục lục

Bài thơ Tình bạn

(Bài thơ Gà ngan vịt)

Gà cùng ngan, vịt
Chơi ở bờ ao
Chẳng may té nhào
Gà rơi xuống nước.
Không chậm nửa bước,
Ngan, vịt nhảy theo,
Rẽ trong đám bèo
Gắp gà lên cạn.

Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn:
– SGK Tiếng Việt lớp 2 (Cánh Diều).
– SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979

Bài thơ Tình bạn (Bài thơ Gà, ngan, vịt)
Bài thơ Tình bạn (Bài thơ Gà, ngan, vịt): Gà cùng ngan, vịt, Chơi ở bờ ao, Chẳng may té nhào, Gà rơi xuống nước. Không chậm nửa bước, Ngan, vịt nhảy theo, Rẽ trong đám bèo, Gắp gà lên cạn.
3.5/5 (8 bình chọn)