Bài thơ Nhà bố ở

Bài thơ Nhà bố ở

Nghỉ hè, Páo đi thăm bố
Ngọn núi ở lại cùng mây
Mặt trời theo về thành phố
Tiếng suối nhoà dần sau cây…

Con đường sao mà rộng thế
Sông sâu chẳng lội được qua
Người, xe đi như gió thổi
Ngước lên mới thấy mái nhà.

Nhà cao sừng sững như núi
Mấy trăm cửa sổ gió reo
Đường lên đi vào trong ruột
Quanh co như Páo leo đèo.

Bố ở tầng năm chót vót
Gió như đỉnh núi bản ta
Sớm chiều xuống lên thang gác
Nhớ sao đèo dốc quê nhà…

Tác giả: NGUYỄN THÁI VẬN

– Sừng sững : từ gợi tả một vật to lớn, chắn ngang tầm nhìn.
– Thang gác : các bậc nối tiếp nhau để đi từ tầng này đến tầng khác.

Nhà bố ở | Bài thơ Nhà bố ở
Bài thơ Nhà bố ở (Nguyễn Thái Vận): Nghỉ hè, Páo đi thăm bố, Ngọn núi ở lại cùng mây, Mặt trời theo về thành phố, Tiếng suối nhoà dần sau cây… Con đường sao mà rộng thế, Sông sâu chẳng lội được qua…
5/5 (5 bình chọn)