Bài thơ Hai bông hoa

Bài thơ Hai bông hoa

Bàn tay xinh xắn
Có năm ngón tay
Nở ra năm cánh
Thành hoa đầu ngày

Hai bàn tay nhỏ
Là hai bông hoa
Bạn nào cũng có
Sạch, thơm, nõn nà.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Tập thơ: Giấc mơ buổi sáng (2017)

Hai bông hoa | Bài thơ Hai bông hoa: Bàn tay xinh xắn
Bài thơ Hai bông hoa (Nguyễn Lãm Thắng): Bàn tay xinh xắn, Có năm ngón tay, Nở ra năm cánh, Thành hoa đầu ngày. Hai bàn tay nhỏ, Là hai bông hoa, Bạn nào cũng có, Sạch, thơm, nõn nà.

 

Bài thơ Mười ngón tay: Mười ngón tay
Bài thơ Mười ngón tay: Mười ngón tay, Ngón đi cày, Ngón tát nước, Ngón cầm lược, Ngón chải đầu, Ngón đi trâu, Ngón đi cấy, Ngón cầm bẫy, Ngón đánh cò, Ngón chèo đò, Ngón dò biển, Tôi ngồi tôi đếm, Mười ngón tay, Ngón đi cày…

 

Hoa điêm 10 | Bài thơ Hoa điểm mười (Tụ Vinh)
Bài thơ Hoa điểm mười (Tụ Vinh): Qua bao mùa cấy cỏ, Bàn tay mẹ chai mòn, Mồ hôi xanh ruộng lúa, Đắp đầy trong vở con. Rồi bao mùa mưa nắng, Đôi vai mẹ vẫn còn, Gánh nhọc nhằn kĩu kịt, Đắp đầy trong vở con. Và cùng theo năm tháng, Cũng đầy trong vở con, Hoa điểm mười nở rộ, Ơn mẹ gắng lo tròn.
5/5 (4 bình chọn)