Bài thơ Gạch đỏ

Bài thơ Gạch đỏ

Viên gạch dài
Viên gạch vuông
Mặc áo nâu
Đứng xếp hàng
Thẳng tắp

Phóc!
Phóc!
Phóc!
Gạch vào lò
Lửa bùng to
Khói ngùn ngụt
Than đỏ rực
Suốt đêm ngày
Gạch kề vai
Đứng chịu nóng
Hơi lửa bỏng
Quấn quanh người

Phóc!
Phóc!
Phóc!
A, gạch ra rồi!
Áo hồng sắc lửa
Lanh canh tiếng cười

Gạch ơi! Gạch ơi!
Gạch rắn, gạch khoẻ
Gạch già, gạch trẻ
Áo thẫm, áo tươi
Gạch chào đất mẹ
Đi xây cuộc đời

Kìa, xe đã đến
Còi reo đón mời
Từng chuyến
Từng chuyến
Gạch đi đỏ trời…

Tác giả: Định Hải.

Bài thơ Gạch đỏ từng được sử dụng trong SGK Tiếng Việt 2 giai đoạn 1990-2003.
Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975

Gạch đỏ | Bài thơ Gạch đỏ (Định Hải)
Bài thơ Gạch đỏ (Định Hải): Viên gạch dài, Viên gạch vuông, Mặc áo nâu, Đứng xếp hàng, Thẳng tắp. Phóc! Phóc! Phóc! Gạch vào lò, Lửa bùng to, Khói ngùn ngụt, Than đỏ rực, Suốt đêm ngày, Gạch kề vai, Đứng chịu nóng, Hơi lửa bỏng, Quấn quanh người

 

Gạch đỏ | Bài thơ Gạch đỏ (Định Hải)
Bài thơ Gạch đỏ (Định Hải): Viên gạch dài, Viên gạch vuông, Mặc áo nâu, Đứng xếp hàng, Thẳng tắp. Phóc! Phóc! Phóc! Gạch vào lò, Lửa bùng to, Khói ngùn ngụt, Than đỏ rực, Suốt đêm ngày, Gạch kề vai, Đứng chịu nóng, Hơi lửa bỏng, Quấn quanh người
5/5 (5 bình chọn)