Đồng dao Con rùa (Bài thơ Con rùa)

Con rùa

Rì rà rì rà
Đội nhà đi chơi
Gặp khi tối trời
Úp nhà lên ngủ
Khi mặt trời lú
Lại thò đầu ra
Rì rà rì rà.

Nguồn: sưu tầm.

Con rùa xanh | Đồng dao Con rùa (Bài thơ Con rùa)
Con rùa, Đồng dao Con rùa (Bài thơ Con rùa): Rì rà rì rà, Đội nhà đi chơi, Gặp khi tối trời, Úp nhà lên ngủ, Khi mặt trời lú, Lại thò đầu ra, Rì rà rì rà.
Tranh tô màu Con rùa | Đồng dao Con rùa (Bài thơ Con rùa)
Tranh tô màu Con rùa, Đồng dao Con rùa (Bài thơ Con rùa): Rì rà rì rà, Đội nhà đi chơi, Gặp khi tối trời, Úp nhà lên ngủ, Khi mặt trời lú, Lại thò đầu ra, Rì rà rì rà.

 

con rua
Con rùa, Đồng dao Con rùa (Bài thơ Con rùa): Rì rà rì rà, Đội nhà đi chơi, Gặp khi tối trời, Úp nhà lên ngủ, Khi mặt trời lú, Lại thò đầu ra, Rì rà rì rà.

 

Rùa con | Bài thơ Rùa con
Bài thơ Rùa con: Thức dậy trời chưa sáng, Rùa mẹ bảo rùa con: Con mẹ hãy chạy bon, Đi mua ít hoa quả! Rùa con lấy làm lạ, Khi đi đến cửa hàng, Thấy tấm biển đề ngang:”Nghỉ trưa năm mươi phút”, Nhìn lên, cái nắng gắt, Đã lên đến đỉnh đầu, Biết tính mình đi lâu, Lại mải chơi dọc phố. Rùa con nghe rất khổ, Biết mẹ đang ngóng trông, Rùa con vụt chạy bon, Về nhà tin lại mẹ.

Nguồn hình ảnh được sưu tầm từ google.com

4.8/5 (9 bình chọn)