Con gả con gà

Đồng dao Con gả con gà

Con gả con gà
Nó đổ trên nhà
Bay ra đống rác
Cục ta cục tác
Nó nhảy vào buồng
Lên giường nó nghỉ
Hỡi thằng cu Tí
Lo đi đuổi gà
Cục ta cục tác
Con diều hung ác
Bay lượn trên đầu
Gà con ở đâu?
Về mau mẹ ủ
Mẹ con đông đủ
Chẳng sợ diều hâu!

Dị bản:

Con gả con gà
Hắn đổ trên nhà
Bay ra đống rác
Cục ta cục tác
Hắn nhảy lên chuồng
Lên giường hắn nghỉ
Ơ thằng cu Tí!
Lo đuổi gà đi
Cục ta cục tác!
Con diều hung ác
Bay lượn trên đầu
Gà con ở đâu?
Về mau mẹ ủ
Mẹ con đông đủ
Chẳng sợ diều hâu!
Cục tác cục ta
Con gà nhảy ổ
Cái rổ đầu hè
Vàng hoe nắng lọt
Mẹ lót ổ gà
Cục ta cục tác

Đồng dao Con gả con gà: Con gả con gà
Đồng dao Con gả con gà: Con gả con gà, Nó đổ trên nhà, Bay ra đống rác, Cục ta cục tác, Nó nhảy vào buồng, Lên giường nó nghỉ, Hỡi thằng cu Tí, Lo đi đuổi gà

 

Đàn gà mới nở (Phạm Hổ)
Đàn gà mới nở (Phạm Hổ): Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu chú lắm! Mẹ dang đôi cánh, Con biến vào trong, Mẹ ngẩng đầu trông, Bọn diều, bọn quạ

 

Hình ảnh Bài thơ Cục ta cục tác | Bài đồng giao Cục ta cục tác
Hình ảnh Bài thơ Cục ta cục tác | Bài đồng giao Cục ta cục tác
4.2/5 (5 bình chọn)