Bài thơ Cả nhà đi học (Cao Xuân Sơn)

Bài thơ Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày
Như con mẹ cũng “thưa thầy”, “chào cô”
Chiều qua bố đón tình cờ
Con nghe bố cũng “chào cô”, “thưa thầy”…

Cả nhà đi học, vui thay!
Hèn chi điểm xấu, buồn lây cả nhà
Hèn chi mười điểm hôm qua
Nhà mình như thể được… ba điểm mười.

Tác giả: Cao Xuân Sơn.

Cả nhà đi học | Bài thơ Cả nhà đi học (Cao Xuân Sơn)
Bài thơ Cả nhà đi học (Cao Xuân Sơn): Đưa con đến lớp mỗi ngày, Như con mẹ cũng “thưa thầy”, “chào cô”, Chiều qua bố đón tình cờ, Con nghe bố cũng “chào cô”, “thưa thầy”… Cả nhà đi học, vui thay! Hèn chi điểm xấu, buồn lây cả nhà, Hèn chi mười điểm hôm qua, Nhà mình như thể được… ba điểm mười.

 

Bài thơ Bé đi nhà trẻ: Bé đi nhà trẻ, Bằng xe mẹ đèo
Bài thơ Bé đi nhà trẻ (Nguyễn Anh Nông): Bé đi nhà trẻ, Bằng xe mẹ đèo, Ơ, con bướm nhỏ, Cứ đòi bay theo. Bướm ơi, bướm ơi, Kìa hoa huệ trắng, Kìa, hoa cúc vàng, Hoa bèo như lửa, Nở trong ao làng…
4.5/5 (10 bình chọn)