Gương | Bài thơ Gương

Bài thơ Gương

Gương nhỏ trong tay người
Gương lớn ở ngoài trời
Cái ao soi sen nở
Cái hồ soi mây trôi

Tác giả: Phạm Hổ

Hình ảnh Bài thơ Gương
Gương nhỏ trong tay người, Gương lớn ở ngoài trời.
5/5 (9 bình chọn)