Bài thơ Cây dây leo – Thơ mầm non

Hình ảnh bài thơ Cây dây leo

Cây dây leo

Cây dây leo

Bé tí teo

Ở trong nhà

Lại bò ra

Ngoài cửa sổ

Và nghểnh cổ

Lên trời cao

Hỏi vì sao?

Cây trả lời:

Ra ngoài trời

Cho dễ thở

Ngắm nắng gió

Gội mưa rào

Cây mới cao

Hoa mới đẹp

Sáng tác: Xuân Tửu

Hình ảnh bài thơ Cây dây leo
Hình ảnh bài thơ Cây dây leo, Bé tí teo, Ở trong nhà, Lại bò ra, Ngoài cửa sổ
Cây dây leo - bài thơ hay trong trường mầm non
Bài thơ hay về cây cối, dây leo (nguồn sưu tầm từ internet)

Nguồn: Trường mầm non Họa Mi sưu tầm từ internet