Bài thơ Cây dây leo

Cây dây leo

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghểnh cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao?
Cây trả lời:
Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Ngắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp

Tác giả: Xuân Tửu

Hình ảnh bài thơ Cây dây leo
Bài thơ Cây dây leo (Xuân Tửu): Cây dây leo; Bé tí teo; Ở trong nhà; Lại bò ra; Ngoài cửa sổ; Và nghển cổ; Lên trời cao; Hỏi vì sao? Cây trả lời: Ra ngoài trời; Cho dễ thở, Ngắm nắng gió, Gội mưa rào, Cây mới cao, Hoa mới đẹp.

 

Cây dây leo | Bài thơ Cây dây leo (Xuân Tửu)
Cây dây leo; Bé tí teo; Ở trong nhà; Lại bò ra; Ngoài cửa sổ; Và nghển cổ; Lên trời cao; Hỏi vì sao? Cây trả lời: Ra ngoài trời; Cho dễ thở, Ngắm nắng gió, Gội mưa rào, Cây mới cao, Hoa mới đẹp.

 

Bài thơ Cây dây leo (Xuân Tửu): Cây dây leo
Cây dây leo; Bé tí teo; Ở trong nhà; Lại bò ra; Ngoài cửa sổ; Và nghển cổ; Lên trời cao; Hỏi vì sao? Cây trả lời: Ra ngoài trời; Cho dễ thở, Ngắm nắng gió, Gội mưa rào, Cây mới cao, Hoa mới đẹp.

 

Cây dây leo - bài thơ hay trong trường mầm non
Bài thơ Cây dây leo (Xuân Tửu): Cây dây leo; Bé tí teo; Ở trong nhà; Lại bò ra; Ngoài cửa sổ; Và nghển cổ; Lên trời cao; Hỏi vì sao? Cây trả lời: Ra ngoài trời; Cho dễ thở, Ngắm nắng gió, Gội mưa rào, Cây mới cao, Hoa mới đẹp.

 

Họ nhà cam quýt | Bài thơ Họ nhà cam quýt
Bài thơ Họ nhà cam quýt: Em là cam, quýt, Cùng loài, khác tên, Khi bé quả xanh, Lớn lên quả chín, Quả thì hơi đỏ, Quả thì màu vàng, Mỗi quả một vị, Quả thì ngòn ngọt, Quả thì chua chua. Này các bạn ơi, Quýt cam rất bổ, Khi ăn phải rửa, Thật sạch, lau khô, Rồi bóc vỏ ra, Mùi vị thơm phức, Ngon lành làm sao, Mát lạnh ngọt ngào, Giúp em mau lớn. (Ảnh sưu tầm từ google.com)

Nguồn: Trường mầm non Họa Mi sưu tầm từ internet

4.1/5 (20 bình chọn)