Bài thơ Ao nhà mùa hạn

Bài thơ Ao nhà mùa hạn

Mùa mưa mà mưa chẳng đến
Đáy sâu nẻ toác khi nào
Rêu nằm mơ những sấm sét
Rồi khô trên cọc cầu ao…

1972

Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1968).

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999.

Ao nhà mùa hạn | Bài thơ Ao nhà mùa hạn
Bài thơ Ao nhà mùa hạn (Trần Đăng Khoa): Mùa mưa mà mưa chẳng đến, Đáy sâu nẻ toác khi nào, Rêu nằm mơ những sấm sét, Rồi khô trên cọc cầu ao…
5/5 (2 bình chọn)