Bài thơ Giàn mướp (Vũ Xuân Quản)

Bài thơ Giàn mướp

Mướp bò dọc cả mùa hè
Ngàn tay ngàn ngón lá che kín thềm
Ngồi chơi dưới bóng xanh êm
Ngắm hoa vàng nở và xem ong về

Nhớ quê những buổi trưa hè
Chúng cháu múa hát còn ve đệm đàn…

Hà Nội, 23/8/2010.

Tác giả: Vũ Xuân Quản.

Giàn mướp | Bài thơ Giàn mướp (Vũ Xuân Quản)
Bài thơ Giàn mướp (Vũ Xuân Quản): Mướp bò dọc cả mùa hè, Ngàn tay ngàn ngón lá che kín thềm, Ngồi chơi dưới bóng xanh êm, Ngắm hoa vàng nở và xem ong về…
4.3/5 (3 bình chọn)