Người con của Tây Nguyên

Người con của Tây Nguyên

1. Tháng ba, có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua. Núp nói với anh Thế :
– Nên để bok Pa đi. Bok kể được nhiều việc hơn tôi.

Anh Thế cười :

– Không, tỉnh kêu anh đi đấy . Đi để học mà.

2. Núp đi Đại hội về giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày, anh chỉ huy đánh giặc, ban đêm kể chuyện Đại hội cho cả làng nghe. Lũ làng ngồi vây quanh anh. Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc. Tay Núp cầm quai súng chặt hơn. Anh nói với lũ làng : Đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm.

Ở Đại hội, Núp cũng lên kể chuyện làng Kông Hoa. Nghe xong, nhiều người chạy lên, đặt Núp trên vai, công kênh đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Cán bộ nói :

– Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và làng Kông Hoa đâu !

Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy : – Đúng đấy ! Đúng đấy !

3. Núp mở những thứ Đại hội tặng cho mọi người coi : một cái ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.

Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến mãi nửa đêm.

Tập đọc Người con của Tây Nguyên, Theo NGUYỄN NGỌC

– Núp : Anh hùng Quân đội Đinh Núp, người Ba-na, rất nổi tiếng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
– Bok : bác (từ xưng hô của một số dân tộc Tây Nguyên).
– Càn quét : đưa quân đến bao vây, bắt bớ,…
– Lũ làng : dân làng (cách nói của đồng bào Tây Nguyên).
– Sao Rua (Tua Rua) : tên một cụm sao nhỏ.
– Mạnh hung : rất mạnh.
– Người Thượng người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Nguồn: Chính tả Người con của Tây Nguyên, Tập đọc Người con của Tây Nguyên, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Người con của Tây Nguyên | Tập đọc Người con của Tây Nguyên
Người con của Tây Nguyên: Tháng ba, có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua. Núp nói với anh Thế: – Nên để bok Pa đi. Bok kể được nhiều việc hơn tôi.
5/5 (5 bình chọn)