Truong mam non quan Tan Binh

Chú cảnh sát giao thông

Đầu đội kê pi
Tay đeo găng trắng
Mặc cho trời nắng
Giữa ngã tư đường
Gậy chỉ bốn phương
Người người đi đúng
Gậy đưa thẳng đứng
Mọi hướng dừng ngay
Khi chú dang tay
Hai chiều xuôi ngược
Phía sau, phía trước
Đừng ngại chờ lâu
Mọi người nhắc nhau
Đợi tay chú chỉ.

Chú cảnh sát giao thông - Thơ thiếu nhi - Ảnh sư tầm

Chú cảnh sát giao thông – Thơ thiếu nhi – Ảnh sư tầm

(Sưu tầm)

GD Star Rating
loading...
Chú cảnh sát giao thông - Thơ thiếu nhi, 5.4 out of 10 based on 27 ratings
Thẻ:, ,