Biểu phí – Học phí năm học của Trường mầm non Họa Mi

Biểu Phí – Học Phí

I. Phí cơ sở vật chất:

Đóng 2 lần/năm học: mỗi học (kỳ 6 tháng) là 750.000 VNĐ.

II. Học phí:

Học từ thứ 2 đến thứ 7 (bao gồm cả các môn năng khiếu).

Lớp
Nhóm trẻ 12-24 thángNhóm trẻ 24-36 thángLớp Mẫu Giáo (3-6 tuổi)
Học Phí
2.200.000 VNĐ
2.100.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ
Tiền Ăn
35.000 VNĐ/ngày

Ví dụ: Tháng 3/2015, học phí lớp Mẫu Giáo = 2.000.000 + (35.000 * 26 ngày) = 2.910.000 VNĐ.

III. Phí theo nhu cầu cá nhân:

  • Giữ ngoài giờ (thời gian từ 17h đến 18h30): 500.000 VNĐ/tháng (bao gồm cơm tối).
  • Xe đưa rước (đi – về):
    • Trong quận Tân Bình: 1.000.000 VNĐ/tháng.
    • Ngoài quận Tân Bình: 1.200.000 VNĐ/tháng.

Ghi chú: phí tham quan, dã ngoại…quý Phụ huynh vui lòng hỗ trợ theo thực tế chuyến đi (nếu có).

Ban giám hiệu Trường mầm non Họa Mi