Truong mam non quan Tan Binh

Biểu Phí – Học Phí

I. Phí cơ sở vật chất:

Đóng 2 lần/năm học: mỗi học (kỳ 6 tháng) là 750.000 VNĐ.

II. Học phí:

Học từ thứ 2 đến thứ 7 (bao gồm cả các môn năng khiếu).

Lớp
Nhóm trẻ 12-24 tháng Nhóm trẻ 24-36 tháng Lớp Mẫu Giáo (3-6 tuổi)
Học Phí
2.200.000 VNĐ
2.100.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ
Tiền Ăn
35.000 VNĐ/ngày

Ví dụ: Tháng 3/2015, học phí lớp Mẫu Giáo = 2.000.000 + (35.000 * 26 ngày) = 2.910.000 VNĐ.

III. Phí theo nhu cầu cá nhân:

  • Giữ ngoài giờ (thời gian từ 17h đến 18h30): 500.000 VNĐ/tháng (bao gồm cơm tối).
  • Xe đưa rước (đi – về):
    • Trong quận Tân Bình: 1.000.000 VNĐ/tháng.
    • Ngoài quận Tân Bình: 1.200.000 VNĐ/tháng.

Ghi chú: phí tham quan, dã ngoại…quý Phụ huynh vui lòng hỗ trợ theo thực tế chuyến đi (nếu có).

Ban giám hiệu Trường mầm non Họa Mi

GD Star Rating
loading...
Biểu phí - Học phí năm học của Trường mầm non Họa Mi, 6.4 out of 10 based on 5 ratings